Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů.

 

 1. Správce osobních údajů

Andrea Votrubcová, se sídlem Chrustenice 176, PSČ 267 12;

provozovna: Patchwork Andrea Votrubcová Bernina Centrum Plzeňská 3352/156, 150 00 Praha 5;

IČ: 44300972, DIČ: CZ7159190225;

zapsaná v živnostenském rejstříku - Městský úřad Beroun;

 

Kontaktní údaje pro dotazy, podněty a uplatnění práv subjektů osobních údajů: adresa elektronické pošty: avotrubcova@gmail.com; telefon: 604 242709.

 

Správce nezřídil funkci pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Rozsah a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete, případně osobní údaje z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, ARES, registr plátců DPH apod.).

 • identifikační údaje: např. jméno a příjmení, titul, IČO a DIČ (pokud jste podnikatel/podnikatelka), fakturační adresa, uživatelské jméno a heslo k uživatelskému účtu;
 • identifikační údaje kontaktních osob v případě společností: jméno a příjmení, titul, uživatelské jméno a heslo k uživatelskému účtu;
 • kontaktní údaje: např. e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení;
 • kontaktní údaje kontaktních osob v případě společností: např. e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení
 • popisné údaje např. bankovní spojení za účelem platby;
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy, které uvedete v objednávce nebo při registraci;
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu. 

Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů ve významu čl. 9 Nařízení.

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely.

  

 • Jednání o smluvním vztahu – především identifikační a kontaktní údaje;
 • na základě plnění smlouvy (pro řádné vyřízení služby) – především identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách;
 • na základě našeho oprávněného zájmu,
  • za účelem ochrany právních nároků a kontroly řádného poskytování našich služeb – především identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách;
  • péče o zákazníky: vyřizovaní dotazů/problémů – především identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách;
  • zasílání adresných/individuálních obchodních sdělení nebo odborných informací pro naše zákazníky (děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že se jedná o informace, které vás zajímají), a to po dobu 3 let od poslední objednávky - tuto komunikaci z naší strany můžete zakázat e-mailem či telefonem;
 • z důvodu plnění právní povinnosti (např. Zákona o účetnictví, Zákona o dani z přidané hodnoty);

pro tyto účely zpracování osobních údajů není potřeba váš souhlas.

 

 • Zasílání obchodních sdělení – newsletter – (e-mailová adresa)

jen na základě vašeho souhlasu (našim zákazníkům i těm, co nejsou našimi zákazníky ale udělili souhlas) po dobu 7 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo úpravou nastavení svého uživatelského účtu.

 

 1. Cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

 

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

 1. Kategorie subjektů údajů

 • zákazník správce;
 • kontaktní osoba zákazníka správce v případě společností;
 • jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci.

 

 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce a pověření zaměstnanci správce, příp. zpracovatelé v provozovnách a sídle správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Při zpracování osobních údajů neprovádíme automatizované rozhodování a profilování.

 

 1. Předávání osobních údajů třetím osobám

Třetím osobám předáváme vaše osobní údaje v následujících případech:

 

 • firmě poskytující nám účetní služby a daňové poradenství pro účely vedení účetnictví a daňové agendy;
 • společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395) pro zajištění provozu stránek.

Osobní údaje nepředáváme mimo Evropskou unii.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy (pro řádné vyřízení služby, dodání a doručení objednávky, vyřízení záruky) musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů nejméně 10 let).

 

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

 

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo úpravou nastavení svého uživatelského účtu.

 

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí.

 

 1. Práva subjektů osobních údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na:

 • informace - je plněno těmito Zásadami zpracování osobních údajů;
 • přístup - jaké údaje o vás zpracováváme a proč je popsáno v těchto Zásadách zpracování osobních údajů. Máte právo nás požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů. První kopii vám poskytneme bezplatně (další kopie za poplatek) ve lhůtě 30 dnů.;
 • opravu – oprava, doplnění či změna osobních údajů;
 • výmaz – výmaz osobních údajů však nelze provést pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků – viz. účely zpracování;
 • omezení zpracování - pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje, že provádíme zpracování nezákonně (ale nechcete všechny údaje smazat) nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit lze rozsah osobních údajů nebo účel zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení);
 • přenositelnost - osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. První data vám poskytneme bezplatně (další kopie za poplatek) ve lhůtě 30 dnů.;
 • vznesení námitky - máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu,
 • podání stížnosti – pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Budeme však rádi, pokud budete podezření řešit nejprve s námi.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím elektronické pošty: avotrubcova@gmail.com.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů platí od 1.2.2023 a jsou k dispozici elektronicky na www.patchwork-aja.cz.